Tác giả :

Căn cứ vào Hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp sinh viên năm 2017 ký ngày 10/02/2017;

Căn cứ vào tiến độ thực hiện của các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017, Phòng KH&CN thông báo đến các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, giáo viên hướng dẫn về kế hoạch tổ chức nghiệm thu đợt 3 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm

-                     Thời gian: 8h30 sáng thứ Ba, ngày 10/10/2017:

-                     Địa điểm: Sảnh tầng 6, Toà nhà trung tâm.

  1. Quy trình thực hiện:

Thời gian

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm thực hiện

Ghi chú

22/09   -02/10/2017

Sinh viên nộp 1 cuốn Báo cáo tổng kết bìa mềm, màu xanh dương về phòng KH&CN

Lưu ý: Cuốn báo cáo phải có chữ ký của GVHD

Chủ nhiệm đề tài

Sau 02/10/2017 sinh viên không nộp báo cáo tổng kết xem như không nghiệm thu đề tài năm 2017 (Các đề tài hủy phải gửi lại Mẫu 5- Mẫu hủy đề tài cấp sinh viên cho Phòng KH&CN trước ngày nghiệm thu)

03/10 -05/10/2017

- Các đơn vị đề xuất danh sách Hội đồng dựa trên danh mục đề tài nghiệm thu do P.KH&CN gửi.

- Ra quyết định thành lập HĐ.

- Gửi báo cáo tổng kết cho các thành viên hội đồng

- Phó khoa phụ trách NCKH

- P. KH&CN

Danh sách đề tài nghiệm thu được đăng trên website KHCN và gửi mail cho sinh viên

Buổi Sáng 10/10/2017

- Tiến hành nghiệm thu đề tài, triển lãm sản phẩm NCKH tại sảnh tầng 6, tòa nhà trung tâm.

-    P. KH&CN

-    Chủ nhiệm ĐT

-    Hội đồng theo QĐ

-    Phó khoa phụ trác NCKH

- Sinh viên có mặt lúc 7h30 để chuẩn bị treo poster, trưng bày mô hình tại Sảnh tầng 6, tòa nhà trung tâm.  Mẫu poster tại website KHCN của trường, in màu, khổ A1

- Sau khi nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài tập hợp lại báo cáo tổng kết, Poster

16/10 -30/11/2017

Chủ nhiệm đề tài nộp về P.KH&CN:

-    01 báo cáo tổng kết, poster đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu

-    01 CD lưu toàn bộ nội dung báo cáo tổng kết, poster, số liệu…

-    Các văn bản nghiệm thu

-    03 biên bản bàn giao thiết bị (nếu đề tài có thi công thiết bị)

-    02 giấy đề nghị thanh toán cùng các chứng từ kèm theo

-    Chủ nhiệm đề tài

-    Giáo viên hướng dẫn

Hồ sơ, biểu mẫu thanh toán sẽ được đăng trên website và gửi qua email cho sinh viên sau khi nghiệm thu

Để công tác nghiệm thu đợt 3 đề tài NCKH sinh viên 2017 được diễn ra thành công tốt đẹp, Phòng KH&CN kính đề nghị các khoa, các giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm đề tài phối hợp thực hiện tốt các nội dung như trong kế hoạch đã nêu.

Sinh viên vui lòng xác nhận nghiệm thu trước ngày 18/9/2017 qua email Phòng KH&CN: khcn@hcmute.edu.vn hoặc hủy đề tài (Mẫu 5) nộp cho phòng KH&CN trước ngày nghiệm thu 10/10/2017

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ A. Thìn qua email thin.chau@hcmute.edu.vn hoặc điện thoại nội bộ 8167.

Trân trọng./.

                                                                                                           PHÒNG KH&CN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,089

Tổng truy cập:321,874