Tác giả :


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Mục đích:
- Thiết thực tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ XIX (2017-2019);
- Tổng kết đánh giá, triển lãm kết quả sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học 2015 – 2016, thảo luận chủ đề định hướng nghiên cứu trong sinh viên năm học 2016 – 2017.
- Đồng thời đây cũng là dịp tạo môi trường giao lưu với các bạn Đoàn viên sinh viên trong và ngoài trường có kết quả cao trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về phương pháp nghiên cứu, cách tìm ý tưởng, trình diễn giới thiệu 1 số sản phẩm mới,...
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tính tích cực, hiệu quả và tiết kiệm.
- Tham luận, báo cáo phải định hướng, khơi gợi và phát huy ý tưởng sáng tạo trong nghiên cứu của sinh viên, giảng viên trẻ.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG:
1. Đối tượng: 

- Sinh viên, giảng viên trẻ trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh.
- Sinh viên và giảng viên trẻ có đề tài NCKH năm học 2015 – 2016, đặc biệt có đề tài vào chung kết Euréka cấp thành năm 2016.
2. Thời gian: 13h30 – 16h30, ngày 09 tháng 11 năm 2016 (thứ 6).
3. Địa điểm: Phòng họp II – lầu 6 Tòa nhà TT
III. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN:
1. Hội nghị Sinh viên NCKH:

STT

Thời gian

Nội dung

1.

13h30 – 13h45

Đón khách và đại biểu tham dự.

2.

13h45 – 14h00

Văn nghệ đầu giờ.

3.

14h00 – 14h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

4.

14h05 – 14h15

Phát biểu chào mừng của lãnh đạo trường.

5.

14h15 – 14h30

Tham luận của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trẻ thành phố.

6.

14h30 – 15h00

Tham luận của Sinh viên, giảng viên trẻ.

7.

15h00 – 15h15

Đánh giá tổng kết, định hướng nghiên cứu khoa học trong SV, giảng viên trẻ năm 2016 – 2017.

8.

15h15 – 15h30

Khen thưởng năm học 2015 – 2016.


2. Tham quan chia sẻ và giới thiệu sản phẩm SV NCKH ( từ 15h30 – 16h30)

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các bạn sinh viên tham dự.

Trân trọng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 19,897

Tổng truy cập:252,701