Tác giả :


Căn cứ vào tình hình và số lượng nộp thuyết minh đề tài NCKH sinh viên 2015, Phòng QLKH-QHQT thông báo đến các khoa, các sinh viên là chủ nhiệm đề tài, các giảng viên hướng dẫn có tên trong danh mục đính kèm các nội dung như sau:

- Thời gian tiến hành ký hợp đồng từ 09/03/2015 đến 13/03/2015.
- Các sinh viên là chủ nhiệm đề tài liên hệ Phòng QLKH-QHQT (A. Thìn – Phòng 601A) để nhận hợp đồng.
- Các giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho sinh viên và ký hợp đồng theo phân công của khoa.
- Đối với các sinh viên có tên trong danh mục nhưng chưa nộp thuyết minh chỉnh sửa, Phòng QLKH-QHQT đề nghị các chủ nhiệm đề tài nộp trước ngày 06/03/2015.

Phòng QLKH-QHQT đề nghị các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên và giảng viên các nội dung trên.

Mọi thông tin và thắc mắc vui lòng liên hệ A. Thìn, số nội bộ 8167, email thin.chau@hcmute.edu.vn.

Trân trọng./.

Sinh viên vui lòng tải:   Thông báo tại đây và danh mục đề tài tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,159

Tổng truy cập:294,339