Tác giả :


Căn cứ vào danh mục đề tài NCKH sinh viên năm 2016, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thông báo đến các khoa, giảng viên hướng dẫn, sinh viên là chủ nhiệm đề tài một số nội dung như sau:

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

1

Nhận hợp đồng về khoa

21-22/01/2016

Thư ký khoa

Nhận tại hòm thư phòng Hành chính Tổng hợp

2

Ký hợp đồng

23/01-27/02/2016

Thư ký khoa, GVHD, Sinh viên chủ nhiệm đề tài

Thực hiện ký hợp đồng tại khoa

3

Tổng hợp và gửi hợp đồng cho phòng QLKH&CN

27/02-02/03/2016

Phó khoa phụ trách NCKH

Nộp lại cho phòng QLKH&CN tất cả hợp đồng đã ký và chưa ký

Sinh viên lưu ý:

- Thời gian nghiệm thu đợt 1 (đúng hạn) sẽ diễn ra vào tháng 6/2016.

- Thời gian nghiệm thu đợt 2 (trễ hạn) sẽ diễn ra vào tháng 8/2016.

Để việc triển khai ký hợp đồng được diễn ra thuận lợi, Phòng QLKH&CN kính đề nghị các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên và giảng viên các nội dung trên.

Mọi thông tin và thắc mắc vui lòng liên hệ A. Thìn qua email thin.chau@hcmute.edu.vn hoặc số nội bộ 8167.

Trân trọng./.

                                                                                                 PHÒNG QLKH&CN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,208

Tổng truy cập:294,388