Tác giả :


Kính gửi: 
  • Các khoa
  • BCH Đoàn Trường
  • Các chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên
  • Các giảng viên hướng dẫn

Căn cứ vào Hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp sinh viên năm 2015 ký ngày 20/ 01/2015;
Căn cứ vào tiến độ thực hiện của các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015, Phòng QLKH-QHQT thông báo đến các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, giáo viên hướng dẫn về việc kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015 như sau:

1. Thời gian và địa điểm

-Thứ Năm, ngày 18/06/2015: Chuẩn bị trưng bày poster, mô hình tại Sảnh tầng 1, tòa nhà trung tâm 
-Sáng Thứ Sáu ngày 19/06/2015: Tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên 2015 tại Phòng họp 2, lầu 6, tòa nhà trung tâm
-Chiều Thứ Sáu ngày 19/06/2015: Tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2015 tại Sảnh tầng 1, toà nhà trung tâm.

2. Quy trình thực hiện: Vui lòng xem chi tiết file thông báo đính kèm bên dưới

Để công tác nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2015 được diễn ra thành công tốt đẹp, Phòng QLKH-QHQT kính đề nghị:
- Các khoa thông báo rộng rãi cho giảng viên hướng dẫn và sinh viên biết thực hiện.
- BCH Đoàn Trường, các giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm đề tài phối hợp thực hiện tốt các nội dung như trong kế hoạch đã nêu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ A. Thìn qua email thin.chau@hcmute.edu.vn hoặc điện thoại 0933350489, nội bộ 8167.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,226

Tổng truy cập:294,406