Tác giả :


Thân gửi các bạn sinh viên,

Phòng Khoa học và Công nghệ kính chuyển đến các  sinh viên thực hiện đề tài NCKH công văn thông báo tổ chức xét Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các bạn xem công văn và quy chế giải thưởng đính kèm để  nộp đề tài tham dự Giải thưởng.

Đề tài tham dự phải:
- Có tính mới, tính sáng tạo; có giá trị khoa học và thực tiễn, ưu tiên đề tài được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước;
- Chưa được trao bất kỳ một giải thưởng nào cấp Bộ hoặc tương đương cấp Bộ trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ;

Lưu ý: Luận văn, đồ án tốt nghiệp của sinh viên không được gửi tham gia xét Giải thưởng

Hồ sơ tham gia giải thưởng theo mẫu (Xem Điều 8 của Quy chế) vui lòng nộp về Phòng Khoa học và Công nghệ trước ngày 28/08/2016 để Phòng tổng hợp gửi cho Ban tổ chức.

Hồ sơ bao gồm:
a) Báo cáo tổng kết đề tài (Phần I - Phụ lục): 10 bản / 01 đề tài.
b) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 3 - Phụ lục): 01 bản / 01 đề tài.
c) Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Mẫu 4 - Phụ lục): 01 bản / 01 đề tài.
d) Minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có): 01 bản.
đ) Đĩa CD lưu giữ nội dung báo cáo tổng kết đề tài: 01 đĩa CD / 01 đề tài.

Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí in ấn/photo 10 cuốn báo cáo cho các đề tài nộp hồ sơ về Phòng KH&CN nên vui lòng lấy hóa đơn VAT khi in ấn/photo.

Trân trọng./.

FILE ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY:
18_2016_TT_BGDDT_Quy che giai thuong NCKH sinh vien
Cong van thong bao giai thuong sinh vien NCKH 2016

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 20,993

Tổng truy cập:258,004