Tác giả :

Program of 3rd Korea–Vietnam Joint Workshop of Solid-State Circuits and Systems
Time: January 10-12, 2018
Venue: Meeting Room 2, 6th Floor, Main Building,
University of Technology and Education, HoChiMinh City, Vietnam
Website: https://isdlute.wordpress.com/home/


Ikeee Workshop 2018 by Andrei Chou on Scribd

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 33,544

Tổng truy cập:346,826