Tác giả :
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2019
Căn cứ Công văn hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019, Phòng KH&CN xin thông báo đến Quý Thầy/ Cô đủ điều kiện tham gia tuyển chọn (theo thông tư 11/2016/TT-BGDĐT) đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2019 những nội dung sau:
- Cá nhân, tổ chức xây dựng thuyết minh và các phụ lục bám sát nội dung, kết quả đã được phê duyệt.
- Nộp 07 bộ hồ sơ xét duyệt (1 bản gốc, 06 bản photo) gồm: Thuyết minh, bản dự toán chi tiết, 3 báo giá vật tư, bản cam kết hỗ trợ kinh phí, giấy xác nhận phối hợp, tiềm lực khoa học và công nghệ.
- Chủ nhiệm đề tài đề xuất kinh phí, ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ 50%, phần còn lại là vốn đối ứng từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà tài trợ, ...
- Thời gian nộp hồ sơ về Phòng KH&CN trước 16h00ngày 13/10/2018.

Kèm theo email này là các văn bản:
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 25,068

Tổng truy cập:332,155