Tác giả :

   
   Căn cứ vào Hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp sinh viên năm 2016 ký ngày 20/ 01/2016;
   Căn cứ vào tiến độ thực hiện của các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016, Phòng KH&CN thông báo đến các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, giáo viên hướng dẫn về việc kế hoạch tổ chức nghiệm thu đợt 1 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 7h30 sáng Thứ Sáu, ngày 29/07/2016: 
- Địa điểm: Sảnh tầng 1, Toà nhà trung tâm.

2. Quy trình thực hiện:


Thời gian

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm thực hiện

Ghi chú

04/07   -14/07/2016

Sinh viên nộp 1 cuốn Báo cáo tổng kết bìa mềm, màu xanh dương về phòng KH&CN

Lưu ý: Cuốn báo cáo phải có chữ ký của GVHD

Chủ nhiệm đề tài

Sau 14/07/2016 sinh viên không nộp báo cáo tổng kết xem như không nghiệm thu đề tài trong đợt này. Phòng KH&CN sẽ tự động gia hạn 1 tháng cho các đề tài không nghiệm thu.

15/07 -23/07/2016

- Các đơn vị đề xuất danh sách Hội đồng dựa trên danh mục đề tài nghiệm thu do P.KH&CN gửi.

- Ra quyết định thành lập HĐ.

- Gửi báo cáo tổng kết cho các thành viên hội đồng

- Phó khoa phụ trách NCKH

- P. KH&CN

Danh sách đề tài nghiệm thu được đăng trên website KHCN và gửi mail cho sinh viên

Buổi chiều 28/07/2016

Chuẩn bị, sắp xếp bàn ghế ở Sảnh tầng 1, tòa nhà trung tâm để nghiệm thu và triển lãm sản phẩm NCKH sinh viên

-     P. KH&CN

-     Đoàn Trường

BCH Đoàn Trường cử 20 sinh viên sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị không gian để nghiệm thu và trưng bày sản phẩm triển lãm

Buổi Sáng 29/07/2016

- Tiến hành nghiệm thu đề tài, triển lãm sản phẩm NCKH tại sảnh tầng 1, tòa nhà trung tâm.

- Hội đồng lựa chọn các đề tài tiêu biểu tham gia các giải thưởng sinh viên NCKH

-     P. KH&CN

-     Chủ nhiệm ĐT

-     Đoàn Trường

-     Hội đồng theo QĐ

-     Phó khoa phụ trác NCKH

- Sinh viên có mặt lúc 7h00 để chuẩn bị treo poster, trưng bày mô hình tại Sảnh tầng 1, tòa nhà trung tâm.  Mẫu poster tại website KHCN của trường, in màu, khổ A1

- Sau khi nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài tập hợp lại báo cáo tổng kết, Poster

29/07 -30/09/2016

(dự kiến)

Các chủ nhiệm của đề tài được chọn tham dự giải thưởng sinh viên NCKH Eureka 2016 chuẩn bị hồ sơ gửi về phòng KH&CN để gửi BTC

-     Chủ nhiệm đề tài

-     P. KH&CN

Thể lệ Giải thưởng sẽ thông báo sau

01/08 -30/11/2016

Chủ nhiệm đề tài nộp về P.KH&CN:

-    01 báo cáo tổng kết, poster đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu

-    01 CD lưu toàn bộ nội dung báo cáo tổng kết, poster, số liệu…

-    Các văn bản nghiệm thu

-    03 biên bản bàn giao thiết bị (nếu đề tài có thi công thiết bị)

-    02 giấy đề nghị thanh toán cùng các chứng từ kèm theo

-     Chủ nhiệm đề tài

-     Giáo viên hướng dẫn

Hồ sơ, biểu mẫu thanh toán sẽ được đăng trên website và  gửi qua email cho sinh viên sau khi nghiệm thu


   Để công tác nghiệm thu đợt 1 đề tài NCKH sinh viên 2016 được diễn ra thành công tốt đẹp, Phòng KH&CN kính đề nghị các khoa, BCH Đoàn Trường, các giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm đề tài phối hợp thực hiện tốt các nội dung như trong kế hoạch đã nêu.
   Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ A. Thìn qua email thin.chau@hcmute.edu.vn hoặc điện thoại nội bộ 8167.


   Trân trọng./.
PHÒNG KH&CN


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,219

Tổng truy cập:294,399