Tác giả :

Kính gửi Quý Thầy, Cô,

Phòng KH&CN thông báo đến Quí Thầy, Cô về việc kê khai khối lượng NCKH năm học 2016-2017 như sau:

- Giảng viên thực hiện các mẫu 1A và 1B, sau đó nộp cho Phó khoa NKCH bản có chữ ký và file mềm trước ngày 08/11/2017.
Đối với các công trình chưa nộp minh chứng lần nào cho Phòng KH&CN thì cần phải nộp kèm theo minh chứng.

- Phó khoa phụ trách NCKH thực hiện mẫu 2 và mẫu 3. Tập hợp tất cả kê khai của giảng viên, nộp tất cả các mẫu (cả bản cứng và file mềm) về Phòng KH&CN trước ngày 14/11/2017.

Quý Thầy, Cô lưu ý:
 
- Vì học kì 2 năm học 2016-2017 trường ta bắt đầu áp dụng Quy định chế độ làm việc của giảng viên (File đính kèm) nên Quý Thầy, Cô sẽ thực hiện 2 biểu mẫu:
+ Mẫu 1A là dành cho học kì 1 (theo quy chế cũ).
+ Mẫu 1B là dành cho học kì 2 (theo quy định mới).

- Đối với số tiết NCKH chuẩn (định mức của mỗi giảng viên) trong học kì 1, Phòng KH&CN sẽ lấy 1/2 số tiết chuẩn theo quy chế cũ.
Ví dụ, định mức NCKH của Thầy A theo quy chế cũ là 90 tiết/năm học (Thạc sỹ) thì số giờ chuẩn của Thầy A trong học kì 1 năm học 2016-2017 là 45 tiết.

- Đối với số giờ NCKH chuẩn trong học kì 2, Phòng KH&CN sẽ lấy theo định mức KPIs do giảng viên đăng ký cho học kì 2 năm học 2016-2017.

- Quí Thầy, Cô không cần kê khai đề tài cấp trường, trường trọng điểm, GVT, năm 2017, tiết quy đổi từ Dạy học số 2016-2017 vì Phòng KH&CN đã có dữ liệu.

- Quí Thầy, Cô không cần nộp minh chứng đối với các bài báo đã kê khai và upload file bài báo online theo link của Phòng KH&CN.

- Đối với việc tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ, Sở, Quỹ Nafosted với đơn vị ngoài trường, Phòng KH&CN chỉ tính cho các đề tài đã nghiệm thu. Quý Thầy, Cô cần nộp bản photo thuyết minh và biên bản nghiệm thu hoặc giấy chứng nhận đã nghiệm thu đề tài.

- Đối với chương trình đào tạo thì chỉ tính cho các chương trình đào tạo được xây dựng mới hoàn toàn.

Mọi thắc mắc, Quý Thầy, Cô vui lòng liên hệ qua số nội bộ 8167 (Thìn) hoặc email khcn@hcmute.edu.vn.

Trân trọng./.

CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:
MẪU 1A-KÊ KHAI  NCKH GV - HK 1 2016-2017
- MẪU 1B-KÊ KHAI  NCKH GV - HK 2 2016-2017
MẪU 2-KÊ KHAI THAM LUẬN HỘI THẢO CẤP KHOA - 2016-2017
- MẪU 3- KÊ KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,791

Tổng truy cập:339,451