Tác giả :


Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu cùng các tổ chức và cá nhân tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (sau đây gọi là đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án) với các nội dung như file đính kèm.

Các giảng viên đề xuất đặt hàng đề tài dự án theo mẫu đính kèm và gửi file WORD qua địa chỉ email: quanlykhoahocbrvt@gmail.com. Bản cứng có dấu cơ quan gửi về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Khu Trung tâm Hành Chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 198 đường Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa,  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian nhận phiếu đặt hàng: trước ngày 10/05/2016
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 21,049

Tổng truy cập:258,060