Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /TB-KHCN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Về kế hoạch nghiệm thu đợt 2 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

                                               Kính gửi:   - Các khoa

                                                                  - Các giảng viên hướng dẫn

                                                                  - Các chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên

Căn cứ vào Hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp sinh viên năm 2018 ký ngày 26/01/2018;

Căn cứ vào tiến độ thực hiện của các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018, Phòng KH&CN thông báo đến các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, giáo viên hướng dẫn về kế hoạch tổ chức nghiệm thu đợt 2 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:

-         Thời gian: 8h00 sáng Thứ Ba, ngày 28/8/2018.

-         Địa điểm: Sảnh tầng 1, Tòa nhà trung tâm.

      2.Quy trình thực hiện:

Thời gian

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm thực hiện

Ghi chú

13/8   -15/8/2018

- Sinh viên nộp 03 cuốn Báo cáo tổng kết bìa mềm, màu xanh dương về phòng Khoa học & Công nghệ (P. A1-603, Lầu 6, Tòa nhà trung tâm).

Lưu ý: Cuốn báo cáo phải có chữ ký của GVHD

Chủ nhiệm đề tài

- Tham khảo mẫu báo cáo tổng kết đính kèm.

- Sau 15/8/2018 sinh viên không nộp báo cáo tổng kết xem như không nghiệm thu đề tài.

16/8  - 20/8/2018

- Các đơn vị rà soát sản phẩm, báo cáo tổng kết và đề xuất danh sách Hội đồng nghiệm thu.

- Phó khoa phụ trách NCKH

- Danh sách đề tài nghiệm thu được đăng trên website KHCN và gửi email cho sinh viên.

21/8  - 23/8/2018

- Ra quyết định thành lập Hội đồng.

- Gửi báo cáo tổng kết cho các thành viên Hội đồng.

- Phó khoa phụ trách NCKH

- P. KH&CN

Buổi chiều 27/8/2018

- Sắp xếp sản phẩm đề tài NCKH (Standee, máy móc, mô hình,…), bàn ghế ở Sảnh tầng 1, Tòa nhà trung tâm để chuẩn bị nghiệm thu và triển lãm.

-    P. KH&CN

-    SV có đề tài nghiệm thu

- SV có mặt ở Sảnh tầng 1, Tòa nhà trung tâm lúc 14h00’ và sắp xếp theo hướng dẫn của P.KH&CN.

Tham khảo mẫu Standee đính kèm (in màu, khổ 0,6m x 1,6m).

Buổi Sáng 28/8/2018

- Tiến hành nghiệm thu, triển lãm sản phẩm đề tài NCKH đợt 2 năm 2018.

- Hội đồng và Phòng KH&CN xét chọn các đề tài tham gia Giải thưởng Eureka 2018 và các giải thưởng khác.

-    P. KH&CN

-    Chủ nhiệm ĐT

-    Hội đồng theo Quyết định

-    Phó khoa phụ trách NCKH

- Sinh viên có mặt lúc 7h30’ tại Sảnh tầng 1, Tòa nhà trung tâm.

- Sau khi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa nội dung theo ý kiến của Hội đồng và thực hiện các thủ tục thanh toán, chuẩn bị hồ sơ tham gia các giải thưởng sinh viên NCKH theo thông báo của P. KH&CN.

Để công tác nghiệm thu đợt 2 đề tài NCKH sinh viên 2018 được diễn ra thành công tốt đẹp, Phòng KH&CN kính đề nghị các Khoa, các giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm đề tài phối hợp thực hiện tốt các nội dung như trong kế hoạch đã nêu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ C. Thủy qua email thuyppt@hcmute.edu.vn hoặc điện thoại nội bộ 8164.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,088

Tổng truy cập:321,873