Tác giả :


Kính gửi Quí Thầy, Cô,

Phòng QLKH-QHQT kính chuyển đến Thầy, Cô thông tin về CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THAM DỰ HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ CỦA QUỸ NAFOSTED dành cho Giảng viên trẻ dưới 35 tuổi. Chi tiết như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Hồ sơ phải được nhà khoa học (NKH) gửi tới Quỹ tối thiểu 02 tháng trước ngày bắt đầu hội nghị. Trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan (ví dụ: thời điểm nhận thư mời từ Ban tổ chức Hội nghị), Quỹ có thể xem xét các đơn đề nghị nộp trước ngày bắt đầu hội nghị 01 tháng.
- Kết quả chính thức được thông báo tới NKH trong vòng 01 tháng kể từ khi nhận được hồ sơ. Quỹ không chịu trách nhiệm nếu NKH nộp hồ sơ muộn, dẫn đến không kịp làm các thủ tục liên quan để tham gia hội nghị.
- Nhà khoa học đang thực hiện đề tài nghiên cứu do Quỹ tài trợ
- Nhà khoa học trẻ (không quá 35 tuổi, có thể không thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ)

2. Đối tượng tài trợ

NKH trẻ tham gia đề tài do NAFOSTED tài trợ có thể nộp hồ sơ theo một trong hai đối tượng nêu trên.

3. Nội dung và mức tài trợ

- Quỹ tài trợ một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam đến nơi tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, chi phí ăn, ở tối đa 5 ngày cho một báo cáo viên theo các định mức hiện hành do Nhà nước quy định và phí tham dự hội nghị, hội thảo theo quy định của ban tổ chức (nếu có). Tổng mức tài trợ không quá 50 triệu đồng/người/lần tham dự.
- Quỹ không tài trợ các khoản chi phí đã được Ban tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc các tổ chức khác đài thọ.

4. Hồ sơ đề nghị tài trợ

Hồ sơ đề nghị tài trợ nhà khoa học tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tổ chức ở nước ngoài gồm:

- Đơn đề nghị tài trợ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác (Phụ lục 1). Trong Đơn đề nghị tài trợ cần giải trình rõ chất lượng Hôi nghị, sự cần thiết của Hội nghị đối với NKH.
- Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ tài trợ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được ban tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc các tổ chức khác cam kết tài trợ - nếu có (Phụ lục 2).
- Thông báo của Ban tổ chức Hội nghị kèm theo địa chỉ trang web giới thiệu về hội nghị, hội thảo;
- Thư mời tham dự và trình bày báo cáo khoa học dạng oral presentation tại hội nghị, hội thảo;
- Toàn văn báo cáo khoa học sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo;
- Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị tài trợ (Phụ lục 3);

5. Nguyên tắc xem xét hồ sơ
a. Các tiêu chí đánh giá:

- Chất lượng hội nghị: dựa trên lịch sử của hội nghị (tổ chức thường niên/định kỳ), uy tín của đơn vị bảo trợ(các hiệp hội chuyên môn, nhà xuất bản,…), uy tín khoa học của khách mời, uy tín của Ban tổ chức
- Vai trò của NKH trong Hội nghị
- Lịch sử hỗ trợ của Quỹ đối với cá nhân, đối với đề tài

b. Ưu tiên các hồ sơ đảm bảo các điều kiện sau:

- Hội nghị được liệt kê trong danh sách hội nghị của Thomson Reuters hoặc bảng xếp hạng của ERA.
- NKH được mời tham dự Hội nghị với vai trò keynote speakers, track chair/co-chair, hoặc được giải thưởng bài báo xuất sắc nhất của lần tổ chức trước/lần tổ chức hiện tại, hoặc được Hội nghị hỗ trợ một số chi phí như phí tham dự hội nghị, chi phí ăn ở

c. Một số lưu ý:

- Đối với mỗi báo cáo khoa học, chỉ tài trợ tối đa 01 người tham dự và trình bày báo cáo tại hội nghị hội thảo

- Đối với mỗi cá nhân NKH trẻ:

   + Yêu cầu về chất lượng của hội nghị/vai trò của cá nhân NKH tăng dần sau mỗi lần tài trợ
   + Các lần tài trợ liên tiếp cách nhau tối thiểu 12 tháng (tính theo tháng hội nghị diễn ra)
   +  Hạn chế tài trợ nhiều lần cho mỗi cá nhân

- Đối với mỗi đề tài do NAFOSTED tài trợ:

   + Chỉ tài trợ trong thời gian thực hiện theo hợp đồng ký kết ban đầu (không tính thời gian gia hạn)
   + Yêu cầu về chất lượng của hội nghị/vai trò của NKH thuộc đề tài trong lần tài trợ sau cao hơn lần tài trợ trước
   + Hạn chế tài trợ nhiều lần cho mỗi đề tài

6. Trách nhiệm của cá nhân được Quỹ tài trợ

- Sử dụng kinh phí được tài trợ đúng mục đích; cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ và tiến hành thanh quyết toán theo quy định của Quỹ và các quy định hiện hành của Nhà nước
- Triển khai thực hiện các nội dung được tài trợ theo kế hoạch và tiến độ đã được Quỹ phê duyệt
- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của nước sở tại trong thời gian ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động được Quỹ tài trợ
- Báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được Quỹ tài trợ và giao nộp cho Quỹ các kết quả liên quan sau khi hoàn thành.
- Ghi nhận sự tài trợ của Quỹ trong các kết quả nghiên cứu được công bố, báo cáo hội nghị hội thảo.

CHI TIẾT VỀ QUY ĐỊNH TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NCKH TẠI ĐÂY hoặc xem tại  http://www.nafosted.gov.vn/vi/chuong-trinh-tai-tro/Ho-tro-nghien-cuu-khoa-hoc/Chuong-trinh-ho-tro-nghien-cuu-khoa-hoc-1/

Trân trọng./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 19,919

Tổng truy cập:252,723