Tác giả :


Kính gửi Quí Thầy, Cô,

Phòng KH&CN kính chuyển đến Thầy, Cô thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” của Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Quí Thầy, Cô có đề xuất vui lòng thực hiện Mẫu 1 nộp về Phòng KH&CN trước ngày 07/04/2017 để tổng hợp gửi Bộ.

- Bản cứng Thầy, Cô nộp về Phòng 603
- Bản mềm Thầy, Cô nộp qua email: khcn@hcmute.edu.vn

Đề xuất nhiệm vụ tập trung vào 3 nhóm vấn đề:
- Nghiên cứu Phát triển khoa học giáo dục.
-
Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học và thực tế để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết 29, các nghị quyết của quốc hội, chính phủ và các nhiệm vụ chủ yếu của ngành.
- Nghiên cứu xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo của ngành. 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,775

Tổng truy cập:339,435