Tác giả :Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật và Khoa học Hệ thống được bảo trợ bởi Hiệp hội  Kỹ thuật và Khoa học Hệ thống Đài Loan (Taiwan Association of System Science and Engineering) và tổ chức IEEE, đây là hội nghị được tổ chức hai năm một lần. Trong khuôn khổ trao đổi, hợp tác về nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Đài Loan, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và Trường Đại học quốc gia ChiNan, Đài Loan cùng phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật và Khoa học Hệ thống năm 2017 (IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017). Hội nghị sẽ diễn ra vào tháng 07/2017 với các thông tin cơ bản như sau:


I. MỤC ĐÍCH
Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác, trao đổi về nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Đài Loan, cụ thể là:
-  Trao đổi thảo luận những tiến bộ mới nhất, giới thiệu các công trình và các hoạt động trong nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và khoa học hệ thống; nâng cao nhận thức về vai trò ứng dụng và phát triển của ngành khoa học;
-  Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác và phát triển khoa học công nghệ trong và ngoài nước;
-  Khuyến khích đầu tư cho khoa học công nghệ lĩnh vực kỹ thuật về hệ thống.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Thời gian
Hội nghị diễn ra từ ngày 21/7/2017 đến ngày 23/7/2017
2. Địa điểm
Hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM
Số 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
III.   NỘI DUNG, LĨNH VỰC, XUẤT BẢN HỘI NGHỊ
1. Nội dung hội nghị
Giới thiệu và chia sẻ những nghiên cứu và kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật về hệ thống, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật điện-điện tử, hệ thống thống minh, tự động hóa, kỹ thuật y sinh… của các chuyên gia Việt Nam, Đài Loan và các nước trên thế giới.
2. Lĩnh vực hội nghị
-       Mạng lưới thiết bị kết nối Internet
-       Các hệ thống sinh học và tiến hóa
-       Hệ thống truyền thông
-       Mô hình và các kỹ thuật cho hệ thống hỗ trợ quyết định
-       Hệ thống quyết định và điều khiển
-       Hệ thống thương mại điện tử
-       Tiết kiệm năng lượng
-       Hệ thống mờ, tính toán mềm và hệ thống xám
-       Hệ thống con người
-       Tổ chức và quản lý công nghiệp
-       Thông tin và hệ thống kỹ thuật
-       Ứng dụng công nghệ tự động tích hợp
-       Hệ thống thông minh
-       Hệ thống y tế và sức khỏe
-       Ứng dụng mới cho các hệ thống kỹ thuật
-       Tối ưu hóa
-       Các nguyên lý khác trong hệ thống kỹ thuật
-       Lưới điện thông minh
-       Ngôn ngữ trong hệ thống kỹ thuật
-       Hệ thống ứng dụng trong kinh doanh và công nghiệp
-       Kiến trúc hệ thống
-       Hệ thống phức tạp
-       Quản lý quá trình trong hệ thống kỹ thuật
-       Hệ thống kỹ thuật và các quy trình hỗ trợ
-       Mô hình hệ thống, các công cụ và mô phỏng
-       Quản lý rủi ro trong hệ thống
-       An toàn và bảo mật hệ thống
-       Khoa học hệ thống và điều khiển học
-       Khoa học và kỹ thuật trong giao thông
3. Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo
Ngôn ngữ báo cáo tại hội thảo và bài báo được trình bày bằng Tiếng Anh (English).
4. Ấn phẩm xuất bản
Các bài tham luận sẽ được phản biện và duyệt đăng trên hệ thống IEEE Xplore. Ngoài ra, các bài tham luận có chất lượng cao sẽ được lựa chọn đăng trên các tạp chí xếp hạng ISI.

IV. ĐĂNG KÝ THAM DỰ, TÀI TRỢ
1. Đăng ký tham dự
Đại biểu có thể nộp bài tóm tắt (2 pages Extended Abstract) hoặc bài toàn văn (Full paper) cho Ban tổ chức trước ngày 07/03/2017. Đăng ký tham dự và nộp bài trực tuyến thông qua website hội nghị: http://icsse2017.hcmute.edu.vn

4. Đăng ký tài trợ
Ban tổ chức kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia tài trợ kinh phí và ủng hộ quà tặng, hiện vật cho hội nghị với các quyền lợi truyền thông, quảng cáo từ ban tổ chức Hội nghị. Thông tin chi tiết được đăng tải trên website hội nghị: http://icsse2017.hcmute.edu.vn

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Thông tin liên hệ Hội nghị:
Email: icsse2017@hcmute.edu.vn
Hotline: 0933350489 (A. Thìn) hoặc 0908197416 (A. Quốc)

Mọi thông tin của Hội nghị sẽ được Ban tổ chức cập nhật thường xuyên thông qua website của Hội nghị ICSSE2017 (http://icsse2017.hcmute.edu.vn)


Ban tổ chức trân trọng thông báo./.

TẢI FILE THÔNG BÁO SỐ 1 TẠI ĐÂY.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 33,549

Tổng truy cập:346,831