Tác giả :

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức cuộc thi “Sáng tác tranh về Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM” 
nhân dịp Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường (05/10/1962 – 05/10/2017)

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:

- Thể hiện tình cảm của các bộ viên chức và sinh viên về môi trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật.
- Thể hiện những sản phẩm sáng tạo, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập Trường .
- Khơi gợi khả năng sáng tạo và yêu thích mỹ thuật của CBVC và sinh viên trong toàn trường.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi phải được triển khai và phổ biến cho tất cả CBVC và toàn thể sinh viên trong Trường
- Phải có tác phẩm trưng bày trong buổi lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.
II. NỘI DUNG
1. Tên gọi cuộc thi: 

- “Sáng tác tranh về Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM”
2. Đối tượng dự thi: CBVC và sinh viên đã và đang học tập, công tác tại trường.
3. Thể lệ chung:
- Tác phẩm dự thi được thể hiện trên mọi chất liệu: giấy, vải bố, gỗ,… và các chất liệu tự do khác. 
- Kích thước: tối thiểu là khổ giấy A3 và tối đa là khổ giấy A0.
- Mỗi tác phẩm dự thi có thể đóng khung hoặc được bo tranh và dán trên loại giấy cứng để có thể trưng bày trên giá vẽ.
- Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm sáng tác trong năm 2017 và chưa dự triển lãm hoặc trưng bày với bất kỳ hình thức nào. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.
- Thể lệ chi tiết tham khảo Thể lệ đính kèm
4. Qui định và thời gian nhận tác phẩm
- Mỗi cá nhân tham gia gởi trực tiếp tác phẩm về xưởng Thiết Kế Thời Trang của Khoa Công Nghệ May và Thời Trang - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.
- Mỗi tác giả được quyền tham dự một hay nhiều tác phẩm.
- Mặt sau của tác phẩm dự thi phải được ghi thông tin tác giả: “Tên tác giả, năm sáng tác, kích thước, chất liệu, địa chỉ liên lạc (điện thoại và email), đơn vị tham gia.
- Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 20/9 đến 22/9/2017
5. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải nhất 
- 01 Giải nhì 
- 01 Giải ba 
- 03 Giải khuyến khích 
- Ngoài ra, những tác phẩm dự thi được Ban Giám Khảo xét chọn, được trưng bày sẽ Ban Tổ Chức hỗ trợ 500.000 đồng/ tác phẩm (không kể phần giải thưởng); và được tính một công trình nghiên cứu khoa học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng BTC

2

PGS.TS.Hoàng An Quốc

Trưởng Phòng

KH&CN

Phó Trưởng BTC

3

PGS.TS.Đỗ Thành Trung

Phó Trưởng Phòng

KH&CN

Ủy viên

4

ThS.Vũ Minh Hạnh

Trưởng Khoa

CN May & TT

Ủy viên

5

Châu Ngọc Thìn

Chuyên viên

KH&CN

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Trúc Đào

Giảng viên

CN May & TT

Thư ký


2. Ban giám khảo
- Hội Mỹ Thuật Thành Phố HCM (2 thành viên).
- Đại diện trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM (1 thành viên).
3. Kế hoạch thực hiện

Stt

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Lập kế hoạch cuộc thi

05/4 đến 12/4/2017

 

2

Trình và duyệt kế hoạch

15/4 đến 18/4/2017

 

3

Triển khai cuộc thi

Từ ngày 24/4/2017

 

4

Thời gian nhận tác phẩm dự thi

20/9 đến 22/9/2017

 

5

Chấm và công bố giải

25/9 đến 30/9/2017

 

6

Trưng bày tác phẩm vào ngày lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường

5/10/2017

 KẾ HOẠCH
V/v tổ chức cuộc thi “Sáng tác tranh về Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM”
nhân dịp Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường (05/10/1962 – 05/10/2017)

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Thể hiện tình cảm của các bộ viên chức và sinh viên về môi trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật.
- Thể hiện những sản phẩm sáng tạo, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập Trường .
- Khơi gợi khả năng sáng tạo và yêu thích mỹ thuật của CBVC và sinh viên trong toàn trường.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi phải được triển khai và phổ biến cho tất cả CBVC và toàn thể sinh viên trong Trường
- Phải có tác phẩm trưng bày trong buổi lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.
II. NỘI DUNG
1. Tên gọi cuộc thi: 

-  “Sáng tác tranh về Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM”
2. Đối tượng dự thi: CBVC và sinh viên đã và đang học tập, công tác tại trường.
3. Thể lệ chung:
- Tác phẩm dự thi được thể hiện trên mọi chất liệu: giấy, vải bố, gỗ,… và các chất liệu tự do khác. 
- Kích thước: tối thiểu là khổ giấy A3 và tối đa là khổ giấy A0.
- Mỗi tác phẩm dự thi có thể đóng khung hoặc được bo tranh và dán trên loại giấy cứng để có thể trưng bày trên giá vẽ.
- Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm sáng tác trong năm 2017 và chưa dự triển lãm hoặc trưng bày với bất kỳ hình thức nào. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.
- Thể lệ chi tiết tham khảo Thể lệ đính kèm
4. Qui định và thời gian nhận tác phẩm:
- Mỗi cá nhân tham gia gởi trực tiếp tác phẩm về xưởng Thiết Kế Thời Trang của Khoa Công Nghệ May và Thời Trang - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.
- Mỗi tác giả được quyền tham dự một hay nhiều tác phẩm.
- Mặt sau của tác phẩm dự thi phải được ghi thông tin tác giả: “Tên tác giả, năm sáng tác, kích thước, chất liệu, địa chỉ liên lạc (điện thoại và email), đơn vị tham gia.
- Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 20/9 đến 22/9/2017
5. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải nhất 
- 01 Giải nhì 
- 01 Giải ba 
- 03 Giải khuyến khích 
- Ngoài ra, những tác phẩm dự thi được Ban Giám Khảo xét chọn, được trưng bày sẽ Ban Tổ Chức hỗ trợ 500.000 đồng/ tác phẩm (không kể phần giải thưởng); và được tính một công trình nghiên cứu khoa học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng BTC

2

PGS.TS.Hoàng An Quốc

Trưởng Phòng

KH&CN

Phó Trưởng BTC

3

PGS.TS.Đỗ Thành Trung

Phó Trưởng Phòng

KH&CN

Ủy viên

4

ThS.Vũ Minh Hạnh

Trưởng Khoa

CN May & TT

Ủy viên

5

Châu Ngọc Thìn

Chuyên viên

KH&CN

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Trúc Đào

Giảng viên

CN May & TT

Thư ký

2. Ban giám khảo:
- Hội Mỹ Thuật Thành Phố HCM (2 thành viên).
- Đại diện trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM (1 thành viên).
3. Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Lập kế hoạch cuộc thi

05/4 đến 12/4/2017

 

2

Trình và duyệt kế hoạch

15/4 đến 18/4/2017

 

3

Triển khai cuộc thi

Từ ngày 24/4/2017

 

4

Thời gian nhận tác phẩm dự thi

20/9 đến 22/9/2017

 

5

Chấm và công bố giải

25/9 đến 30/9/2017

 

6

Trưng bày tác phẩm vào ngày lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường

5/10/2017

 

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức cuộc thi “Sáng tác tranh về Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM”
nhân dịp Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường (05/10/1962 – 05/10/2017)

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Thể hiện tình cảm của các bộ viên chức và sinh viên về môi trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật.
- Thể hiện những sản phẩm sáng tạo, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập Trường .
- Khơi gợi khả năng sáng tạo và yêu thích mỹ thuật của CBVC và sinh viên trong toàn trường.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi phải được triển khai và phổ biến cho tất cả CBVC và toàn thể sinh viên trong Trường
- Phải có tác phẩm trưng bày trong buổi lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.
II. NỘI DUNG
1. Tên gọi cuộc thi: 

-  “Sáng tác tranh về Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM”
2. Đối tượng dự thi: CBVC và sinh viên đã và đang học tập, công tác tại trường.
3. Thể lệ chung:
- Tác phẩm dự thi được thể hiện trên mọi chất liệu: giấy, vải bố, gỗ,… và các chất liệu tự do khác. 
- Kích thước: tối thiểu là khổ giấy A3 và tối đa là khổ giấy A0.
- Mỗi tác phẩm dự thi có thể đóng khung hoặc được bo tranh và dán trên loại giấy cứng để có thể trưng bày trên giá vẽ.
- Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm sáng tác trong năm 2017 và chưa dự triển lãm hoặc trưng bày với bất kỳ hình thức nào. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.
- Thể lệ chi tiết tham khảo Thể lệ đính kèm
4. Qui định và thời gian nhận tác phẩm:
- Mỗi cá nhân tham gia gởi trực tiếp tác phẩm về xưởng Thiết Kế Thời Trang của Khoa Công Nghệ May và Thời Trang - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.
- Mỗi tác giả được quyền tham dự một hay nhiều tác phẩm.
- Mặt sau của tác phẩm dự thi phải được ghi thông tin tác giả: “Tên tác giả, năm sáng tác, kích thước, chất liệu, địa chỉ liên lạc (điện thoại và email), đơn vị tham gia.
- Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 20/9 đến 22/9/2017
5. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải nhất 
- 01 Giải nhì 
- 01 Giải ba 
- 03 Giải khuyến khích 
- Ngoài ra, những tác phẩm dự thi được Ban Giám Khảo xét chọn, được trưng bày sẽ Ban Tổ Chức hỗ trợ 500.000 đồng/ tác phẩm (không kể phần giải thưởng); và được tính một công trình nghiên cứu khoa học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng BTC

2

PGS.TS.Hoàng An Quốc

Trưởng Phòng

KH&CN

Phó Trưởng BTC

3

PGS.TS.Đỗ Thành Trung

Phó Trưởng Phòng

KH&CN

Ủy viên

4

ThS.Vũ Minh Hạnh

Trưởng Khoa

CN May & TT

Ủy viên

5

Châu Ngọc Thìn

Chuyên viên

KH&CN

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Trúc Đào

Giảng viên

CN May & TT

Thư ký

2. Ban giám khảo:
- Hội Mỹ Thuật Thành Phố HCM (2 thành viên).
- Đại diện trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM (1 thành viên).
3. Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Lập kế hoạch cuộc thi

05/4 đến 12/4/2017

 

2

Trình và duyệt kế hoạch

15/4 đến 18/4/2017

 

3

Triển khai cuộc thi

Từ ngày 24/4/2017

 

4

Thời gian nhận tác phẩm dự thi

20/9 đến 22/9/2017

 

5

Chấm và công bố giải

25/9 đến 30/9/2017

 

6

Trưng bày tác phẩm vào ngày lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường

5/10/2017

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,772

Tổng truy cập:339,432