Tác giả :
  • THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020

Phòng KH&CN xin Thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020 như sau:
1. Một số quy định về triển khai đề tài NCKH sinh viên:
-Chỉ cấp kinh phí cho những đề tài có sản phẩm có khả năng khởi nghiệp;

-Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đăng ký, 01 Thuyết minh nộp về văn phòng khoa;
-Kết quả của đề tài sẽ trình bày trên Poster;
-01 giáo viên chỉ được hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên;
-Thời gian thực hiện từ tháng 12/2019 đến 06/2020;
-Khuyến khích sinh viên các năm 2 và 3 tham gia NCKH (Sinh viên năm 4 không là chủ nhiệm của đề tài đăng ký);
-Đối với các đề tài khi được nghiệm thu loại tốt sẽ được cấp thêm kinh phí để tham gia các giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học.
2. Thời hạn đăng ký như sau:
-Chủ nhiệm đề tài nộp đề xuất và thuyết minh về Khoa trước ngày 05/5/2019.
-Sinh viên sẽ nhận được kết quả xét duyệt vào ngày 30/8/2019.
Trân trọng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,794

Tổng truy cập:339,454