Tác giả :

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nhiệm vụ) đợt 1 năm 2017 như sau:

 

1. Các nhiệm vụ thuộc Danh mục tuyển chọn

Đề nghị các tổ chức gửi hồ sơ (theo mẫu quy định) để Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ. Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 28/02/2017 (tính theo dấu bưu điện).  Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết đối với những hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên.

 

2. Các nhiệm vụ không thuộc Danh mục tuyển chọn

Đề nghị tổ chức chủ trì nhiệm vụ xây dựng hồ sơ theo mẫu quy định, gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trong các đợt đăng ký tiếp theo của năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ liên tục trong năm và sẽ công bố kết quả vào tháng 01,4,7 trong năm.

 

3. Thành phần và số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV)/ Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN)/ Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH)

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC)

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH)

- Công văn đặt hàng/ cam kết ứng dụng/ cam kết cùng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có)

b. Số lượng hồ sơ

- 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14, kèm theo 06 bộ hồ sơ photo

 

- 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu)

 

4. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM (địa chỉ: số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Tp. HCM) 

 

5. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, Điện thoại: 08.39322147 – Ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng. 

 

Các Biểu mẫu tại đây

_________________________________________________________________________

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,778

Tổng truy cập:339,438