Tác giả :


Kính gửi các giảng viên, các nhà khoa học, các doanh nghiệp,

Hội nghị KHCN Toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, diễn đàn rộng lớn nhất của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí sẽ được Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2015 tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích:
  • Thông báo các kết quả về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực cơ khí trong 5 năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2010 đến nay.
  • Đề xuất các nội dung NCKH-CN và đào tạo đến năm 2020 và một số năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả KHCN- đào tạo về cơ khí.
  • Gắn chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ trường đại học – viện nghiên cứu – Doanh nghiệp.
  • Góp phần thúc đẩy vai trò của KHCN Cơ khí vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Ban tổ chức trân trọng mời các nhà khoa học trong các trường ĐH, CĐ, các doanh nghiệp, công nghiệp tham gia viết bài và thông báo rộng rãi đến các đồng nghiệp thông tin về hội nghị trên.

Thời gian gửi bài

  • Gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 30/06/2015
  • Gửi toàn văn bài báo trước ngày 31/07/2015

  Địa chỉ gửi bài: Bài viết vui lòng gửi về Ban Tổ chức theo địa chỉ email: hoinghicokhi2015@hcmute.edu.vn

Các thông tin chi tiết về Hội nghị như các phân ban, thể lệ viết bài, phí tham dự, địa chỉ liên hệ .... Quí vị vui lòng xem file đính kèm hoặc truy cập website: http://hoinghicokhi2015.hcmute.edu.vn.

Trân trọng./.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 21,012

Tổng truy cập:258,023