Tác giả :

- CSDL sách điện tử Eewoww http://eewoww.com
- CSDL sách điện tử IG Publishing – Kỹ thuật http://portal.igpublish.com/iglibrary/
- CSDL sách điện tử IG Publishing – Khoa học http://portal.igpublish.com/iglibrary/
- CSDL sách điện tử VitalSource Bridge https://hcmute.vstbridge.com
- CSDL SpringerLink https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
- CSDL ProQuest https://search-proquest-com.dbonline.cesti.gov.vn/central/index?accountid=39958
- CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN http://cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
- CSDL sách điện tử Việt văn – sachweb.vn https://goo.gl/2N1GNA
- Thư viện số http://thuvienso.hcmute.edu.vn
- Thư viện http://thuvien.hcmute.edu.vn/

Kính gửi: Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên

Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng vị thế của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu vực, nhà trường đã tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản truy cập các cơ sở dữ liệu trực tuyến để giảng viên và sinh viên của trường khai thác. Việc khai thác các tư liệu điện tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới.

Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả, Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên về nội dung triển khai và sử dụng CSDL như sau:

Thông tin triển khai sử dụng:

- Truy cập Web, không giới hạn số lượng người sử dụng, hỗ trợ việc truy cập cho 25.000 sinh viên và gần 1.000 giảng viên, cán bộ viên chức của nhà trường.

1. Cơ sở dữ liệu sách điện tử Eewoww (Nhà xuất bản: iGroup)

- Địa chỉ truy cập: http://eewoww.com
- Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký: theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn
- Thời hạn truy cập: Từ 12/12/2016 đến 31/12/2017 (Xem file hướng dẫn đăng ký, hướng dẫn sử dụng đính kèm) - Lưu ý:
+ Việc khai thác các CSDL được nhà xuất bản xác minh người dùng với nhiều lớp bảo mật qua dải địa chỉ IP và username/password, quý thầy cô và bạn đọc chỉ có thể đăng ký tài khoản bằng hệ thống máy tính được kết nối mạng trong trường.
+ Sau khi đăng ký và kích hoạt tài khoản, quý thầy cô và bạn đọc có thể sử dụng công cụ ở mọi nơi có kết nối internet.
Cơ sở dữ liệu sách điện tử Eewoww gồm hơn 1.000 cơ sở dữ liệu về nghiên cứu và định dạng chuẩn các bài viết và nghiên cứu.

Các tính năng tích hợp trong Hệ thống:
 - Kiểm tra tính nguyên gốc của nghiên cứu (Chống Đạo Văn) và tìm kiếm các ý tưởng trùng lặp.
- Tích hợp cơ sở dữ liệu tham khảo từ hơn 100,000 tạp chí nổi tiếng trên thế giới và trên 01 triệu trang web.
- Tổ chức thông tin, ý tưởng theo nhu cầu nghiên cứu của cá nhân với nhiều dạng tài liệu, kể cả file thuyết trình, website, thậm chí các video clip quản lý theo thư mục và dễ dàng tìm kiếm.
- Chia sẻ kho tài nguyên nghiên cứu với đồng nghiệp, cộng đồng để hỗ trợ hoạt động hợp tác nghiên cứu, và nhận phản hồi từ các đồng nghiệp trên toàn thế giới.
- Nhà nghiên cứu dễ dàng lấy được thông tin thư mục, tóm tắt, thậm chí cả bản toàn văn thông qua việc tìm kiếm trên eeWoww dựa trên dữ liệu trích dẫn.

2. Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Kỹ thuật (Nhà xuất bản: IG Publishing)
- Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary/
- Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký: theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn
- Thời hạn truy cập: Từ 12/12/2016 đến 31/12/2017
- Thông tin truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường.
- Lưu ý: Việc khai thác các CSDL được nhà xuất bản xác minh người dùng với nhiều lớp bảo mật qua dải địa chỉ IP và username/password, quý thầy cô và bạn đọc chỉ có thể khai thác các CSDL này trên hệ thống máy tính được kết nối mạng trong trường.
- IG Publishing là nhà xuất bản thuộc tập đoàn iGroup (Asia Pacific Ltd) – nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng đầu tại Châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ năm 1999, IG Publishing đã quảng bá và cung cấp các bộ sách của nhiều nhà xuất bản danh tiếng hàng đầu trên thế giới dưới dạng sách điện tử trực tuyến. Đến nay, IG Publishing đã hợp tác với hơn 100 nhà xuất bản uy tín trên thế giới để quảng bá và phân phối các ấn phẩm của họ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sau gần 20 năm hoạt động, hiện nay IG Publishing đã cung cấp khoảng hơn 80.000 tựa sách các chủ đề: Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Khoa học và Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn, Y học,…

2.1. Số lượng tài liệu: 2.496 sách gồm: - ASM International gồm 174 sách - British Standard Institute (BSI) gồm 130 sách Cambridge International Science Publishing Industrial Press (IP) gồm 73 sách - International Engineering Consortium (IEC) gồm 135 sách - International Society of Automation (ISA) gồm 20 sách - J.Ross Publication gồm 111 sách - Momentum Press gồm 172 sách - PennWell Publishing gồm 222 sách (Xem file chi tiết Phụ lục I)

2.2. Số lượng tài liệu: 3.674 sách điện tử chuyên ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 3 - American Management Association (AMACOM) gồm 863 sách. - Business Expert Press (BEP)gồm 454 sách. - Global Market Briefings gồm 83 sách. - Global Professional Publishing (GPP) gồm 147 sách. - Kogan Page gồm 614 sách. - Now Publisher gồm 364 sách. - Pearson Education gồm 51 sách (Xem file chi tiết Phụ lục II)

3. Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Khoa học (Nhà xuất bản: IG Publishing)
- Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary/
- Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký:
+ theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn
+ theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn
- Thời hạn truy cập: Từ 12/12/2016 đến 31/12/2017
- Thông tin truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường.
- Lưu ý: Việc khai thác các CSDL được nhà xuất bản xác minh người dùng với nhiều lớp bảo mật qua dải địa chỉ IP và username/password, quý thầy cô và bạn đọc chỉ có thể khai thác các CSDL này trên hệ thống máy tính được kết nối mạng trong trường.

3.1. Số lượng tài liệu: 7.234 sách gồm:
- Alpha Science gồm 141 sách.
- Hindustan gồm 18 sách.
- Maney Publishish1.
- WIT Press gồm 468 sách.
 - World Scientific gồm 6.606 sách. (Xem file chi tiết Phụ lục III)

3.2. Số lượng tài liệu: 25.371 sách điện tử chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm:
- A&C Black gồm 458 sách.
- American Library Association gồm 411 sách.
- ASTD gồm 500 sách. - Berghahn gồm 1.347 sách.
- Grey House gồm 33 sách. - GSE/Greenleaf gồm 220 sách.
- IMF gồm 1.640 sách.
- Math Solution gồm 42 sách.
- National Book Network gồm 1.939 sách.
- NBN International gồm 1.640 sách.
- Nursing Knowledge International.
- Policy Press gồm 236 sách.
- Rowman and Littlefield gồm 13.666 sách.
- Showwe gồm 2.695 sách.
- United Nations University Press gồm 121 sách.
 - World Bank gồm 422 sách. (Xem file chi tiết Phụ lục IV)

4. Cơ sở dữ liệu sách điện tử VitalSource Bridge
- Địa chỉ truy cập: https://hcmute.vstbridge.com
- Thời hạn truy cập: Từ 25/04/2017 đến 25/09/2022 4
+ Đăng nhập bằng địa chỉ email và password đã đăng ký theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn và email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn (hoặc chọn “Get Started” nếu là người sử dụng lần đầu tiên).
+ Nhập mã số 9573868299 để vào hệ thống sách điện tử VitalSource Bridge.
+ Sau khi vào được hệ thống, bạn sẽ thấy danh mục các tựa sách có trong bộ sưu tập, chọn “view details” để xem chi tiết nội dung sách.
+ Nếu muốn mượn sách, chọn “ Concurrency credit” và nhấp chuột vào “ Active” để kích hoạt.
+ Chọn “ Launch” để bắt đầu xem sách điện tử (ebook).
+ Sau đó, nếu muốn đọc sách điện tử offline, bạn có thể download phần mềm “VitalSource bookshelf” về thiết bị cá nhân để đọc sách trong thời gian mượn sách.
+ Chọn “ My e-Texts” để xem những sách hiện tại bạn đang mượn.
+ Số lượng tối đa một người có thể mượn cùng 1 lúc là 3 tựa sách, nên nếu bạn đã mượn đủ số lượng sách quy định thì nút “Launch” sẽ không hoạt động.
+ Bạn có thể chọn trả sách về trước khi hết thời gian mượn sách bằng cách nhấn vào nút “Return now” và bạn sẽ nhận được một thông tin xác nhận lại trước khi nhấn nút “Return” để hoàn thành việc trả sách trước thời hạn.

5. Cơ sở dữ liệu SpringerLink

- Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
- Tài khoản truy cập: dhspkt
- Mật khẩu: dhspkt
- Thời hạn truy cập: Từ 18/10/2017 đến 01/11/2018
- Springer Nature là một trong các nguồn tin điện tử hàng đầu thế giới, chứa các ấn phẩm của nhà xuất bản springer, bao gồm hơn 2.743 tên tạp chí khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực như: các ngành kỹ thuật, hóa học, khoa học vật liệu, khoa học máy tính, y học,… Các tạp chí được xếp theo các sưu tập chuyên đề, giúp tra cứu dễ dàng. Ngoài ra bạn đọc có thể xem hơn 170 tài liệu tham khảo và trên 45.000 cuốn sách điện tử toàn văn do nhà xuất bản Springer xuất bản. Springer Link là nguồn dữ liệu ưu tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học các doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu quan trọng khác.

6. CSDL ProQuest
- Địa chỉ truy cập: https://search-proquest-com.dbonline.cesti.gov.vn/central/index?accountid=39958
- Tài khoản truy cập: dhspkt
- Mật khẩu: dhspkt
- Thời hạn truy cập: Từ 18/10/2017 đến 01/11/2018
- Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội,… Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục,… và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Jounal,…

7. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN
- Địa chỉ truy cập: http://cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
- Tài khoản truy cập: dhspkt 5
- Mật khẩu: dhspkt
- Thời hạn truy cập: Từ 18/10/2017 đến 01/11/2018
- Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày.

8. Cơ sở dữ liệu sách điện tử Việt văn – sachweb.vn
- Địa chỉ truy cập: https://sachweb.com/module/addonlibrary.aspx
- Số lượng sách điện tử gồm: 1815 ebook.

9. Thư viện số
- Địa chỉ truy cập: http://thuvienso.hcmute.edu.vn/
- Đăng nhập vào Sinh viên, giảng viên : theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn
- Khai thác hơn 1 triệu tài liệu, bài giảng, giáo trình, luận văn, báo cáo,… từ Website Tailieu.vn.
- Khai thác nguồn tài nguyên của 85 trường Đại học, Cao đẳng liên kết.

10. Thư viện
- Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hcmute.edu.vn/
- Đăng nhập vào Sinh viên, giảng viên : theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn
- Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: Trong quá trình sử dụng, quý thầy cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ: Cô Trần Thị Ngọc Ý, Số ĐT nội bộ: 8223, email: yttn@hcmute.edu.vn

Thư viện trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh viên biết để sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả.

Trân trọng!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 28,779

Tổng truy cập:339,439